dilluns, 19 de juny de 2017

Energia tèrmica
La conversió tèrmica d'alta temperatura consisteix a transformar l'energia solar en energia tèrmica emmagatzemada en un fluid. Per escalfar el líquid s'empren uns dispositius anomenats col·lectors.
Combustibles:
Petroli: El petroli es un recurs natural no renovable que aporta la major part de l'energia al mòn.

Carbò: El carbò es un mineral d'origen orgánic constituit bàsicament per carboni.

Gas Natural: El gas natural es una energia fossil que es troba sota terra.
Energia maremotiu
L'energia mareomotriu és un tipo d'energia hidràulica que s'obté a partir de les maregis.Aprofiten l'ascens i Descens del nivell de l'aigua de la mar per Fer Moure turbines que accionen generadors elèctrics. Aquesta font d'energia encara no s'a implementat de forma àmplia, perque hi ha Altres fonts d'energia que és podin aprofitar de forma més senzilla i econòmica. 
Energia nuclear

  L'energia nuclear és l'energia que uneix les partícules que formen el nucli dels àtoms de cada element químic i que s'obté en modificar aquests nuclis per mitjà de certes reaccions nuclears.
La fissió: Una fissió nuclear és una reacció nuclear mitjançant la qual un nucli àtomic pesant es divideix en dos o més nuclis lleugers.La fussió: La fusió nuclear consisteix en una reacció en la qual dos nuclis àtomics es converteixen en un nucle més pesant.
Energia eòlica
L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes. El terme eòlic prové del llatí Aeolicus, pertanyent o relatiu a Eól, déu dels vents a la mitologia grega. L'energia eòlica ha estat aprofitada des de l'antiguitat per a moure els vaixells impulsats per veles o fer funcionar la maquinària de molins al moure les seves pales.
Resultado de imagen de energia eolica


Energia geotèrmica
L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l'interior de la Terra. És una energia inesgotable basada en l'energia de l'interior de la Terra i que no requereix la combustió de cap material, evitant emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera.
EXEMPLES:
-Guissars
-Aigües termals
-Volcans
Resultat d'imatges de volcan
Energia solar
L'energia solar és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable, ja que l'energia rebuda del Sol no canvia pel fet d'utilitzar-la.

Tipus:

L'ENERGIA SOLAR TÈRMICA: És la que utilitza l'energia solar per a generar calor mitjançant l'ús de col·lectors o panells solars térmnics. Aquesta energia s'encarregad'escalfar l'aigua o altres tipus de fluids a temperatures entre 40º i 50º, sense superar els 80º.


L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: Consisteix en la transformació directa de la radiació solar en energia elèctrica mitjançant panells fotovoltaics, fabricats bàsicament per cèl·lules fotovoltaiques i silici. I quan els fotons de la llum del sol incideixen en una de les cares de la cèl·lula solar, genera un corrent elèctric que es pot aprofitar com a font d'energia.

Resultat d'imatges de energia solar

dilluns, 12 de juny de 2017

TIPUS D'ENERGIA


- Energia química: És la que es produeix quan es transforma una substància, cremar combustibles i digerir  aliments.- Energia mecànica: És la que tenen els cossos en moviment, com més ràpid més energia es produeix. Per exemple: l’aigua que cau, el vent que es mou...

- Energia tèrmica:  És la que té un cos per la seva temperatura, com més calor més energia produeix. Per exemple: l’interior de la terra, els volcans...- Energia nuclear: És la que ha desprès el nucli dels àtoms radioactius. Com l’urani, el platoni...- Energia radiant: És l’energia de la llum . Com una antena.


- Energia elèctrica: És l’escorça de l’àtom. Aquesta energia no la sabem aprofitar directament però té un gran avantatge, que és fàcil de transportar. Gairebé totes les energies es transformen en electricitat.
- Energia sonora: L'energia sonora (o acústica) és l'energia que transmeten o transporten les ones sonores.